6722.png안녕하세요

교통대학교 커뮤니티 사이트 교통인 입니다
이번에 교통인으로 아래와 같은 질문과 요청이 들어와서

1클쓰놈.png
교통인이 준비했습니다‼️

바로~ 바로~
(충주판) 놈/놈/놈!!!

🥂교통인과 함께라면 새로운 친구 사귀기 어렵지 않아요~!! 
🥂놈놈놈은 크리스마스에 보낼 친구를 랜덤으로 매칭하는 프로그램 입니다
🥂신청하신분들끼리 랜덤으로 매칭 시켜드립니다 아래 양식을 페북메시지로 보내주세요^^

----------------------------------------
< 신청양식 >
📝이름/나이/성별/연락처
----------------------------------------
🥰교통인 페북링크
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013416756557
----------------------------------------
참고) 이전 놈놈놈 행사
수상한 놈을 찾아라> http://knut-in.com/notice/118428
대동제 기념 놈놈놈> http://knut-in.com/notice/121295 

#고민NO #눈팅금지 #솔로 #충주인싸 #크리스마스 #케빈 #랜선 #교통인
추천 0 0 비추천
  • |
  1. 1클쓰놈.png (File Size:275.8KB/Download:2)
  2. 6722.png (File Size:813.0KB/Download:2)
facebook twitter google plus pinterest kakao story band
댓글 쓰기

로그인이 필요합니다.